Takuin PORT razvili smo s ciljem da se na tržištu ponudi rješenje koje olakšava naplatu i monitoring naplate lučkih pristojbi u lukama i sidrištima.

SUSTAV:

1. Web aplikacija za administraciju i monitoring na webu

2. Android aplikacija – za naplatu lučkih pristojbi na terenu

Android aplikacija koja je instalirana na Android uređaje sinkronizirana je sa web aplikacijom. Svi podaci sa svih uređaja na terenu pohranjuju se u Cloud-u i vidljivi su u web pregledniku online.

1. Web aplikacija – Web sučelje

U web sučelju definiraju se sve postavke

 • imenuju se luke
 • skidaju licence i dodjeljuju uređajima
 • prijavljuju se korisnici
 • definiraju se cijene, popusti
 • vrste naknada
 • tipovi brodova
 • dodjeljuju luke uređajima i korisnicima

Korisničko sučelje je jednostavno, kao i sistem unošenja podataka i cijeli sustav administracije i monitoringa svih uređaja, luka, sidrišta i prometa.

2.  Android aplikacija

Nakon uspješne instalacije i prijave na webu u Android aplikaciji na mob se prijavljuje uređaj i automatski se vidi i kroz web app. Sa weba se revidira naziv i dodjeljuje luka uređaju i ovlasti korisniku. Android aplikacija omogućava izdavanje računa sa Android uređaja. Potrebno se povezati s Bluetooth štampačem kako bi se računi mogli ispisivati.

FUNKCIONALNOSTI:

 • JEDNOSTAVNO izdavanje računa u pokretu, unošenje podataka, monitoring
 • BRZO izdavanje računa, pregledavanje prometa po višestrukim kriterijima
 • SIGURNO svi podaci se pohranjuju online u oblaku i dostupni su bilo kada i od bilo kuda prijavljujući se sa korisničkim imenom i lozinkom u web sučelje, tehnički support 24/7 – povezujemo se na vaš sustav prema vašem upitu i interveniramo po potrebi,
 • POVOLJNO
 

PONUDA:

 • Takuin PORT – softversko rješenje (Android i web aplikacija) za naplatu i monitoring naplate lučkih pristojbi
 • Takuin PORT + prijenosni štampači
 • Takuin PORT + prijenosni štampači + Takuin POS (app za naplatu ostalih usluga koje podliježu fiskalizaciji)
 • Takuin PORT + prijenosni štampači + Takuin POS + ostala oprema prema potrebi
 • Razvoj novog softverskog rješenja prema vašim potrebama
 • Razvoj novog softverskog rješenja prema vašim potrebama + oprema prema potrebi

PONUDA:

 • Takuin PORT – softversko rješenje (Android i web aplikacija) za naplatu i monitoring naplate lučkih pristojbi
 • Takuin PORT + prijenosni štampači
 • Takuin PORT + prijenosni štampači + Takuin POS (app za naplatu ostalih usluga koje podliježu fiskalizaciji)
 • Takuin PORT + prijenosni štampači + Takuin POS + ostala oprema prema potrebi
 • Razvoj novog softverskog rješenja prema vašim potrebama
 • Razvoj novog softverskog rješenja prema vašim potrebama + oprema prema potrebi
 
 
Zatvori izbornik