Gotovo 3,3 milijarde ljudi danas koristi pametne telefone što iznosi oko 42,78% svjetske populacije.

Raditi od bilo kuda i bilo kada uz pomoć pametnog telefona san je mnogih.

Naši partneri taj san ostvaruju sa našim softverskim rješenjem pod imenom

MOB I WEB APLIKACIJE

Web app – Web sučelje

Definiraju se sve postavke: imenuju se luke, skidaju licence i dodjeljuju uređajima, prijavljuju se korisnici, definiraju se cijene, popusti, vrste naknada, tipovi brodova, dodjeljuju luke uređajima i korisnicima.

Korisničko sučelje je jednostavno, kao i sistem unošenja podataka i cijeli sustav administracije i monitoringa svih uređaja, luka, sidrišta i prometa.

Android app

Nakon uspješne instalacije i prijave na webu u Android app na mob se prijavljuje uređaj i automatski se vidi i kroz web app. Sa weba se revidira naziv i dodjeljuje luka uređaju i ovlasti korisniku.

Android aplikacija omogućava izdavanje računa sa Android uređaja. Potrebno se povezati s Bluetooth štampačem kako bi se računi mogli ispisivati.

Jednostavno

- izdavanje računa u pokretu
- unošenje podataka
- editiranje
- monitoring

Brzo

- izdavanje računa
- unošenje podataka
- editiranje
- kontrola

Sigurno

- svi podaci se pohranjuju online u oblaku i dostupni su od bilo kuda i bilo kada

Povoljno

- nastojimo pružiti vrhunsku uslugu uz razumnu cijenu

Kompletno rješenje

- software, održavanje
- prijenosni štampač i ostala
oprema po potrebi

Problematika sa tržišta:

Brojni sadržaji iznajmljuju se turistima u određenom vremenskom razdoblju, terminu. Evidencija se vodi na papirima, sporo se notira i stvaraju se gužve. Različite su lokacije, različiti sadržaji, više djelatnika i teško je pratiti poslovanje, promet i zauzeća sadržaja. Stvaranjem gužve, turisti su nervozni, zaviruju u papire, otežan je rad djelatnika i češće su greške. Monitoring je otežan – fizički se moralo dolaziti na lokacije, provjeravati stanje po papirima.

Benefiti TAKUIN RENT rješenja:

Smanjio se stres, poslovanje je organizirano i olakšano. 

Fokus je na gostima, na razvoj poslovanja i maksimiziranju profita.

Korisnici su profesionalni, opušteniji i pružaju uslugu gostima koju će rado platiti, vratiti se ponovo i preporučiti drugima.

TAKUIN RENT sustav omogućava:

  • JEDNOSTAVNO vođenje evidencije iznajmljivanja sadržaja i organizacija vremena s ciljem maksimalnog najma
  • MONITORINGpraćenje od bilo kuda i bilo kada stanje promet po određenim lokacijama, uređajima, djelatnicima
  • BRZO vođenje poslovanja i u kombinaciji sa TAKUIN POS i ŠTAMPAČEM i izdavanje i fiskaliziranje računa u hodu
  • BOLJE PLANIRANJE novih sadržaja ili lokacija
  • SIGURNOST – svi podaci se pohranjuju online u oblaku i dostupni su od bilo kuda i bilo kada prijavljujući se sa svojim korisničkim imenom i lozinkom u web sučelje, tehnički support – povezujemo se na vaš sustav prema vašem upitu i interveniramo po potrebi
Jednostavno i brzo

- praćenje zauzeća sadržaja sa štopericom
- praćenje prometa po lokacijama, sadržajima

Sigurno

- svi podaci se pohranjuju online u oblaku
i dostupni su od bilo kuda i bilo kada

Kompletno rješenje

- software, održavanje, prijenosni štampač
i ostala oprema po potrebi

TAKUIN POS:

Moderna fiskalna blagajna – Android aplikacija koja se instalira na mob. ili tablet. Omogućava brzo izdavanje računa i fiksliziranje sa vašeg Android uređaja.

 

Namijenjeno:

svima koji žele izdavati i fiskalizirati račune u hodu, bez kablova.

 Ponuda:

1 licenca/ 1 uređaj

– do 6 mj . korištenja 100,00 kn/mj.

– za korištenje preko 6 mj. cijena je  50,00 kn/mj.

+ štampač 900,00 kn (neobavezno)

Potrebno za rad:

Internet veza

koja je neophodna za komunikaciju između Porezne uprave i uređaja - aplikacije blagajne

Digitalni certifikat FINA-e

koji se u postupku fiskalizacije koristi za elektroničko potpisivanje. Svaki obveznik fiskalizacije certifikat mora zatražiti u FINA-i.

Android mobitel ili tablet

- svi podaci se pohranjuju online
u oblaku i dostupni su od bilo kuda i bilo kada

Prijenosni štampač

- Bluetooth štampač - 1500mAh 7.4V 11.1Wh rechargable lithium battery -dimenzije: 79*110*45mm

Aplikacija TAKUIN POS
Zatvori izbornik